Festival Millo Verde

FACEBOOK    BANDCAMP

[GAL]

Alice Francis, é unha das máis interesantes artistas emerxentes do denominado neo-swing. Cunha coidada imaxe retro, a súa música incorpora sons do swing, o charleston e o jazz dos anos 20 xunto con elementos do hip-hop ou da música electrónica.

 Artistas como Josephine Baker, Billie Holiday ou Ela Fitzgerald son as principais influencias musicais desta romanesa de nacemento residente en Alemaña. Colabora con músicos de todas as partes do mundo, unha influencia que reflicte na súa música. Alice Francis é coñecida co sobrenome de Miss Flapperty, unha mestura entre flapper (muller nova dos anos 20) e liberty (liberdade). Ela mesma explica que Flapperty é un termo que é sinónimo de mulleres fortes, conscientes de si mesmas, que na década de 1920 amaban máis os Club de Jazz que ser un ama de casa.

Durante a súa xira mundial de mais de tres anos, Miss francis xunto co produtor Goldielucks e o corista Sir Chul-Min estiveron traballando no seu ultimo disco editado finalmente nos lendarios estudos Sterling de Nova York, onde habtualmente gravan artistas da talla de Rihanna, Adele ou Beyoncé, e que saíu finalmente á luz baixo o nome de Electric Shock.

[ESP]

Alice Francis, es una de las más interesantes artistas emergentes del denominado neo-swing. Con una cuidada imagen retro, su música incorpora sonidos del swing, el charleston y el jazz de los años 20 junto con elementos del hip-hop o de la música electrónica.

Artistas como Josephine Baker, Billie Holiday o Ella Fitzgerald son las principales influencias musicales de esta rumana de nacimiento residente en Alemania. Colabora con músicos de todas las partes del mundo, una influencia que refleja en su música. Alice Francis es conocida con el sobrenombre de Miss Flapperty, una mezcla entre flapper (mujer nueva de los años 20) y liberty (libertad). Ella misma explica que Flapperty es un término que es sinónimo de mujeres fuertes, conscientes de sí mismas, que en la década de 1920 amaban más los Club de Jazz que ser un ama de casa.

Durante su gira mundial de mas de tres años, Miss francis junto con el productor Goldielucks y el corista Sir Chul-Mí estuvieron trabajando en el suyo ultimo disco editado finalmente en los legendarios estudios Sterling de Nueva York, donde habtualmente graban artistas de la talla de Rihanna, Adele o Beyoncé, y que salió finalmente a la luz bajo el nombre de Electric Shock:

 

Compartir