Festival Millo Verde

FACEBOOK 

[GAL]

Lyre le Temps presenta o seu novo proxecto Prohibition Swing. Desde o bo humor, o baile e o mundo dos gangsters transpórtase aos bares ateigados e cheos de fume protexidos dos ollos da policía. Verdadeiramente modernos en produción e no enfoque artístico, os títulos están inspirados nas bandas dos tolos anos vinte onde se atopará mostras antigas de swing, latón, contrabaixo, liñas de sintetizadores electrónicos co borde do scratch.

Despois de dous álbums e máis de 350 concertos, Lyre le Temps lanza o seu terceiro álbum Prohibition Swing no cal o grupo se remonta aos anos 30, onde a prohibición era de rigor nos Estados Unidos. As pezas córtanse para revelar toda a súa enerxía co público. Ry’ M e DJ Q están acompañados polos seus dous acólitos Sam (batería) e Marco (baixo e contrabaixo) no escenario, contra un fondo vintage en branco e negro. Distinguimos claramente as cores de electro, jazz e hip- hop. O obxectivo? Reunir ás xeracións compartindo unha cultura de celebración, baile e felicidade, swing!

[ESP]

Lyre le Temps presenta su nuevo proyecto Prohibition Swing. Desde el buen humor, el baile y el mundo de los gangsters se transporta a los bares atestados y llenos de humo protegidos de los ojos de la policía. Verdaderamente modernos en producción y en el enfoque artístico, los títulos están inspirados en las bandas de los locos años veinte donde se encontrará muestras antiguas de swing, latón, contrabajo, líneas de sintetizadores electrónicos con el borde del scratch.
Después de dos álbumes y más de 350 conciertos, Lyre le Temps lanza su tercer álbum Prohibition Swing en el cual el grupo se remonta a los años 30, donde la prohibición era de rigor en los Estados Unidos. Las piezas se cortan para revelar toda su energía con el público. Ry’M y DJ Q están acompañados por sus dos acólitos Sam (batería) y Marco (bajo y contrabajo) en el escenario, contra un fondo vintage en blanco y negro. Distinguimos claramente los colores de electro, jazz y hip-hop. El objetivo? Reunir a las generaciones compartiendo una cultura de celebración, baile y felicidad, ¡swing!

Compartir