Festival Millo Verde

FACEBOOK

[GAL]

Na actualidade, Cecina de León é un trío de música folk. Fuxindo de convencións ou rutinas, Ignacio (gaita e frautas), Roberto (pandeiro irlandés) e Saúl (guitarra ríthmica), foron certificando un tipo de proposta que xorde de musicar textos literarios e cuxo resultado rompe co preestablecido. Os temas do seu repertorio son na súa maioría de composición propia, aínda que algunhas melodías tradicionais tamén se escoitan nos seus directos.

[ESP]

En la actualidad, Cecina de León es un trío de música folk. Huyendo de convenciones o rutinas, Ignacio (gaita y flautas), Roberto (pandero irlandés) y Saúl (guitarra ríthmica), han ido certificando un tipo de propuesta que surge de musicar textos literarios y cuyo resultado rompe con lo preestablecido. Los temas de su repertorio son en su mayoría de composición propia, aunque algunas melodías tradicionales también se escuchan en sus directos.

Compartir