A ubicación da Praia de Cesantes non pode facilitar unha zona de acampada libre, polo que a posibilidade máis doada é no Camping de Cesantes:
TARIFAS
1 DÍA…………… 6€
RESERVA
Chamar o Camping de Cesantes para realizar a reserva:
Nº Tlf: 656 32 36 57