Con motivo do cambio de ubicación e non poder facilitar unha zona de acampada libre, vémonos obligados a realizar a acampada no Camping de Cesantes:

TARIFAS

  • BONO 3 DÍAS (XOVES, VENRES E SÁBADO) —- 15€
  • BONO 1 DÍA ——– 5,95€

RESERVA

Chamar o Camping de Cesantes o reliazar a reserva polos medios que facilita.
Nº Tlf: 656 32 36 57

Puntos de información:
Facebook Camping de Cesantes
Web Camping de Cesantes