Festival Millo Verde

[GAL]

A banda consolidouse como unha sólida proposta multicultural plurilingüe capaz de reflectir como poucas a universalidade da música. Aí é onde recolle ese folclore do sur do Mediterráneo que leva ditando o ritmo da vida cotiá durante séculos e mestúrao cos ritmos máis modernos e actuais dando como resultado unha vibrante posta en escena. Utilizando a mestura de instrumentos clásicos en bandas de fusión (guitarra, baixo, batería), coas novas tecnoloxías (electrónica), co haujhouj (instrumento de folclore marroquí, máis coñecido como guitarra africana), conseguindo un son que a ninguén deixa indiferente; vibrante, intenso e adoitado.

[ESP]

La banda se ha consolidado como una sólida propuesta multicultural plurilingüe capaz de reflejar como pocas la universalidad de la música. Ahí es dónde recoge ese folklore del sur del Mediterráneo que lleva dictando el ritmo de la vida cotidiana durante siglos y lo mezcla con los ritmos más modernos y actuales dando como resultado una vibrante puesta en escena.
Utilizando la mezcla de instrumentos clásicos en bandas de fusión (guitarra, bajo, batería), con las nuevas tecnologías (electrónica), con el haujhouj (instrumento de folklore marroquí, más conocido como guitarra africana), consiguiendo un sonido que a nadie deja indiferente; vibrante, intenso y solido.

Compartir