Festival Millo Verde

[GAL]

Co rap insumiso como bandeira, o grupo xurdido en Ponteareas no 2005 posee un dos directos máis enérxicos do panorama musical galego, despois dalgún cambio de formación, 3 cd’s autoeditados e unha incansable traxectoria poden declararse os donos das letras máis insumisas de Galiza sobre o son das rúas.

[ESP]

Con el rap insumiso como bandera, el grupo surgido en Ponteareas en el 2005 posee uno de los directos más enérgicos del panorama musical gallego, después de alguno cambio de formación, 3 cd’ s autoeditados y una incansable trayectoria pueden declararse los dueños de las letras más insumisas de Galicia sobre el sonido de las calles.

Compartir