Festival Millo Verde

[GAL]

Procreados directamente no cinturón industrial norteamericano os Gallows esculpiron os seu estilo a base de recorrer o seu país entre coches abandoados, edificios valeiros, motéis de carretera e incorporando novos músicos e instrumentos que atopaban no camiño, todo isto non so lles garantizou lexións de fans do seu directo, senon tamén un sonido totalmente ecléctico que vai dende o Rockavilly e Punk Rock ó Blue Grass e Metal.

[ESP]

Engendrados directamente en él cinturón industrial norteamericano los Gallows esculpieron su estilo a base de recorrer su país entre coches abandonados, edificios vacíos, moteles de carretera e incorporando nuevos músicos e instrumentos que encontraban en el camino, todo esto no solo les garantizo legiones de fans de su directo, si no también un sonido totalmente ecléctico que van desde lo Rockabilly y Punk Rock al Blue Grass y Metal.

Compartir