Festival Millo Verde

[GAL]

O obradoiro consiste na realización dunha peza performance, na que se fará un repaso da historia do Rock pinchando unha selección de discos clásicos de vinilo co fin de achegar o mundo do Rock ao público infantil, pero na que os pais e nais se sintan identificados e interactúen co baile, de xeito que consigamos facer unha pequena festa en familia.

Seus obxectivos son moi claros:

 • Achegamento ao mundo do Rock a través de unha pinchada de discos clásicos que nos farán bailar e disfrutar en familia.
 • Repasar a historia do Rock desde os anos 50 ata hoxe con unha pequeña selección de discos de vinilo.
 • Dar a coñecer os grandes clásicos do Rock ao público infantil.
 • Interactuar co público adulto e infantil co fin de que eles tamén sexan protagonistas.
 • Utilizar a música e o baile como un medio para divertirse en familia.
 • Entender a necesidade da música de Rock como unificador xeneracional internacional.
 • Entender a necesidade do coñecemento da música Rock e a sua influencia na arte no deseño no cine, na moda.

CONTIDOS

 • Radiografía do Rock, desde Chuck Berry a Arcade Fire
 • O lenguaxe da música Rock como medio de expresión e disfrute.
 • O soporte de vinilo como o verdadero soporte da música Rock
 • A contorna e a música como lugar e medio de convivencia e disfrute.

 

[ESP]

El taller consiste en la realización de una pieza performance, en la que se hará un repaso de la historia del Rock pinchando una selección de discos clásicos de vinilo con el fin de acercar el mundo del Rock al público infantil, pero en la que los padres y madres se sientan identificados e interactúen con el baile, de manera que consigamos hacer una pequeña fiesta en familia.

Sus objetivos son muy claros:

 • Acercamiento al mundo del Rock a través de una pinchada de discos clásicos que nos harán bailar y disfrutar en familia
 • Repasar la historia del Rock desde los años 50 hasta hoy con una pequeña selección de discos de vinilo
 • Dar a conocer los grandes clásicos del Rock al público infantil
 • Interactuar con el público adulto e infantil con el fin de que ellos también sean protagonistas
 • Utilizar la música y el baile como un medio para divertirse en familia
 • Entender la necesidad de la música de Rock como unificador generacional internacional
 • Entender la necesidad del conocimiento de la música Rock y su influencia en el arte, en el diseño, en el cine y en la moda.

CONTENIDOS

 • Radiografía del Rock, desde Chuck Berry a Arcade Fire
 • El lenguaje de la música Rock como medio de expresión y disfrute
 • El soporte de vinilo como el verdadero soporte de la música Rock
 • El entorno y la música como lugar y medio de convivencia y disfrute.

Compartir