Festival Millo Verde

FACEBOOK


[GAL]

A historia da banda comeza no ano 2013, cando a oferta dun concerto une a un grupo de amigos para crear a “Chaleco Reflector”. Antes disto, xa existía algunha iniciativa por parte dos seus integrantes en tocar en compañía, pero non foi ata o 30 de novembro dese mesmo ano, cando deron o seu primeiro concerto moi preto da súa terra natal, Redondela, Pontevedra.Desde entón, os integrantes variaron moito, motivos laborais, persoais e docentes, deron lugar á formación actual, que se mantén desde o verán do ano 2017: Alberto Cortés (batería), Xurxo Freitas (guitarra), Nicolás Nantes (baixo) e Andrés Núñez (guitarra e voz). A banda perfilou moito o seu estilo, en parte, grazas á composición dos seus proios temas, unha amálgama das influencias dos integrantes. Rock, punk e blues, dando lugar a un estilo de punk/rock alternativo único no panorama actual.

Tras varios concertos en compañía desta formación, e ao ver a acollida recibida por parte do seu público ao cambio que supoñía pasar de facer versións doutros grupos para tocar cancións propias, a banda embarcouse na que sería a súa primeira aventura, a primeira maqueta, que consta de 10 cancións propias cunha duración de 23 minutos. Desde entón, aos poucos tentan crecer para facerse un sitio nos reprodutores do seu público

  

[ESP]

La historia de la banda comienza en el año 2013, cuando la oferta de un concierto une a un grupo de amigos para crear a “Chaleco Reflectante”. Antes de esto, ya existía alguna iniciativa por parte de sus integrantes en tocar en compañía, pero no fue hasta el 30 de noviembre de ese mismo año, cuando dieron su primer concierto muy cerca de su tierra natal, Redondela, Pontevedra.

Desde entonces, los integrantes han variado mucho, motivos laborales, personales y docentes, dieron lugar a la formación actual, que se mantiene desde el verano del año 2017: Alberto Cortés (batería), Xurxo Freitas (guitarra), Nicolás Nantes (bajo) y Andrés Núñez (guitarra y voz). La banda ha perfilado mucho su estilo, en parte, gracias a la composición de sus propios temas, una amalgama de las influencias de los integrantes. Rock, punk y blues, dando lugar a un estilo de punk/rock alternativo único en el panorama actual.

Tras varios conciertos en compañía de esta formación, y al ver la acogida recibida por parte de su público al cambio que suponía pasar de hacer versiones de otros grupos a tocar canciones propias, la banda se embarcó en la que sería su primera aventura, la primera maqueta, que consta de 10 canciones propias con una duración de 23 minutos. Desde entonces, poco a poco intentan crecer para hacerse un sitio en los reproductores de su público

Compartir