Festival Millo Verde

[GAL]
 A música de Europa do Leste está presente no Millo Verde.

Gelem Gelem é o nome que recibe o Himno dos xitanos, e son Roman Leonard (voz e acordeon ), Jarry Price( violin) e Iván Gulín Porto( voz e contrabaixo) os que lle dan forma a este viaxe polo mundo das melodías folclores de Romanía e resto de países do Leste de Europa.


[ESP]

La música de Europa del Este está presente en el Millo Verde.
Gelem Gelem es el nombre que recibe el Himno de los gitanos, y son Roman Leonard (voz y acordeon ), Jarry Price( violin) e Iván Gulín Porto( voz y contrabajo) los que le dan forma a éste viaje por el mundo de las melodías folklores de Rumanía y resto de países del Este de Europa.

Compartir